Downtown Abbey ferie

Tiltrukket disc

Skyerne truer, og det store slot står som en sort silhuet i vintermørket i et stemningsfuldt miks af Hogwarths møder Downton Abbey. Det er der ikke noget at sige til. Inspirationen til de store litterære eventyr som "Harry Potter" og upstairs-downstairs-tv-serier har rod i den traditionsrige engelske historie, og ofte har virkelighedens herregårde, slotte og godser været brugt til selve optagelserne.

Hold ferie som baronesser og grevinder i England

Ved Statens Kunstråds afgang i foråret er der af kulturministeren nedsat et udvælgelse, der skal udarbejde anbefalinger vedrørende aldeles modernisering af kunststøttesystemet i Danmark. Statens Kunstråd har gennem længere tid peget på behovet for en politisk afslutningsdebat om kunststøtten og på behovet foran en gennemgribende analyse af kunststøttesystemet. Statens Kunstråd har gennem hele sin tidsrum overvejet og drøftet råd og udvalgs roller, muligheder og begrænsninger i det samlede kunststøttesystem — og samtidigt igennem sin rådgivning og sin kunststøtte uafbrudt søgt at fremme udviklingen af kunsten i Danmark og dansk kunst pr. udlandet. Med dette skrift ønsker Statens Kunstråd og udvalg at dokumentere råddenskab og udvalgs virke gennem hele funktionsperioden — Statens Kunstråds handlingsplan — være på www. Såvel handlingsplan som denne resultatliste med perspektivering og anbefalinger omhandler Statens Kunstråds funktionsperiode 1.