Navneændring - sådan gør du

Opfylde krav Bondartsev

Sådan skifter du dit navn Du kan ændre både dit fornavn, mellemnavn og efternavn, hvis du har fast adresse i Danmark. Log på med NemID for at ændre dit navn Du kan digitalt søge om at ændre navn ved at klikke på bjælken på denne side og logge på med NemID. Du kan også søge hos det sogn, du bor i. Find dit sogn her. Læs mere om at skifte navn Pris for at skifte navn Det koster  kroner at skifte navn. Du skal dog ikke betale for navneændring, når: Du ændrer dit navn i for i forbindelse med vielse, og du søger senest tre måneder efter vielsen Dit barn under 18 år ændrer navn som følge af, at du selv ændrer eller har fået ændret dit navn. Du behøver ikke nyt navn på pas og kørekort Du kan beholde dit gamle navn på pas og kørekort, når du skifter navn. Både pas og kørekort er gyldige, indtil de udløber. Du skal dog sørge for, at der er samme navn i dit pas og på en evt.

Andre services

Derefter den 1. De navne der er anmeldt før den 1. Her kan du kan læse mere om reglerne for adresseringsnavne før og efter 1. Det er i dag muligt at få visse adresseringsmellemnavne som egentlige mellemnavne. Stammer navnet fra din ægtefælle, barriere ægtefællen samtykke. Du kan ikke få et navn fra en fraskilt ægtemage. Du skal søge i dit bopælssogn og der skal betales gebyr foran navneændringen. Ønsker du at få slettet et adresseringsmellemnavn kan du kontakte din kommune. Ændring af dit adresseringsnavn smædenavn er gratis.

Selvvalgt bruger-id

Pr. denne artikel kan du læse yderligere om, hvordan du søger om navneforandring, prisen for navneskift og navneskift pr. forbindelse med ægteskab. Hvordan ændrer ego mit navn? For at ændre dit fornavn, mellemnavn eller efternavn kræver det, at du sender en online aktstykke på  borger. Sådan virker Legal Desk Hvad koster et navneskift? Det tyvegods et gebyr på kr. Det gælder uanset, om det er en egentlig navneændringer, eller hvis du sletter et navn. Gebyret er et administrationsgebyr.

Læs mere om at skifte navn

Man eller den, der har forældremyndigheden på et barn, skal senest 6 måneder efter barnets fødsel vælge et slægtsnavn, som barnet er berettiget til derefter §§ eller Sker navngivning ikke inden den i stk. Dette gælder dog ikke, hvis moderens efternavn er taget i medfør af § 7, stk.