Ratepension

Meget præmien Challenge

Ideen bag livrente er at indskyde penge i en form for kollektiv ordning sammen med mange andre mennesker. Den enkelte deler risiko og gevinst med de andre. Vinderne er dem, der lever længe. Længere levealder, ønsket om tryghed og en fast månedlig ydelse i hele livsfasen som pensionist har medført at flere vælger livrenten. Oprettelse og indskud Livrente kan kun oprettes i pensionsselskab og kan oprettes, uanset hvor gammel man er. Der er ingen grænse for indskuddets størrelse, der kan indbetales på en gang eller løbende. Ordningen kan oprettes som privat ordning, eller den kan administreres af arbejdsgiveren. Indbetalinger er fradragsberettigede, og de kan fratrækkes i topskatten. Hvis man ikke selv kan udnytte fradragene kan en ægtefælle overtage dem.

Typiske spørgsmål

Såfremt der bliver sat færre penge ind på din pension, end du regner med, skal du tage fat pr. din arbejdsgiver. Så kan I klare, om du får det, du har ret til ifølge din overenskomst. Man fleste af de penge, du sætter ind på din pension, er fradragsberettigede, alligevel du skal ikke selv trække kompagni fra på selvangivelsen.

FOA: Mange medlemmer er nedslidte

På grund af ændringerne i efterlønsordningen barriere en million danskere til foråret beslutte, hvad de vil stille op inklusive de penge, de allerede har indbetalt til deres efterløn. Vil du eje udbetalt dine efterlønsbidrag nu eller vil du lade pengene stå og få en skattefri præmie udbetalt ved pensionsalderen? Hvis du vælger den øjeblikkelige udbetaling, risikerer du at tabe penge, nål nye beregninger fra A-kassernes Samvirke. Modsat vil nogle kunne opnå en præmie. På A-kassernes Samvirke kan du regne ud, hvor meget du taber ved at hæve pengene nu. Tabellen er kun vejledende, understreger økonom Michel Klos fra A-kassernes Samvirke. Men den kan bruges til overordnet at få aldeles idé om, hvor meget man risikerer at tabe eller vinde. For hvert år der er indbetalt til efterlønsordningen, bliver der opkrævet et bidrag, der udgør syv gange dagpengesatsen. For et helt kalenderår udgør bidraget altså syv gange kroner opgjort i priser - i alt kr.

Vejledende tabel

Etablering og indskud Ratepension kan oprettes pr. pengeinstitut og i pensionsselskab. Den barriere være oprettet senest 20 år derefter pensionsudbetalingsalderen. Indbetalinger til ratepension og ophørende livrente er fradragsberettigede indenfor et aldeles loft på Indskuddet er omfattet af det ekstra skattefradrag på op indtil Læs mere i afsnittet Ekstra fradrag. Ordningen kan oprettes som privat afbetalingsordning, eller den kan administreres af arbejdsgiveren.